Il y a 2 ans : rakoto14 > AHOANA NO ILAZANA SY AHAFANTARANA FA TRATRAN'NY ANEMIE NY OLONA IRAY dans SPAORO & FAHASALAMANA | 643 vues Commentaires (1)

AHOANA NO AHAFANTARANA FA VOAN'NY ANEMIE NY OLONA IRAY?

 

Arakaraka ny fitombon'ny aretina no ahafatarana azy. Ny tena ahafana manamarina fa voan'ny "anémie" ny olona iray dia ny fanaovana "analyses sanguines". Na izany aza, dia misy soritra ihany ahafantarana azy, ka tokony hanantonana mpitsabo:

- fahasemporana raha vao manetsika vatana,

- arerahana tsy ankiato

- "palpitations"

- fanina matetika ...


lire la suite ...

innovaeditor/assets/rakoto14/anemie_1.jpg
• ANEMIE • aretina 


Il y a 2 ans : rakoto14 > ANEMIE: ny antony mahatonga ity aretina ity, ny karazany… dans SPAORO & FAHASALAMANA | 854 vues Commentaires (0)

Aretina mety mahazo ny olona rehetra ny "Anémie". Izy io dia mifandraika amin'ny ‎fihidinan’ny tahan’ny sela mena (Globules rouges) ao amin'ny rà, izay mitondra ny "oxygène" ilain'ny taova rehetra amin'ny vatana.

 

Tsy mitovy daholo akory ny tahan'ny sela mena ao amin'ny olombelona fa miankina amin'ny taona sy ny "sexe" (lahy na vavy). Betsaka ny antony mahatong ny "anémie" ...


lire la suite ...

innovaeditor/assets/rakoto14/anemie.jpg
• Anémie • aretina 


Il y a 2 ans : rakoto14 > Inona no torohevitra amin’ny fadimbolana (règle) miovaova ? dans SPAORO & FAHASALAMANA | 1237 vues Commentaires (0)

Maromaro ihany ny vehivavy mangataka torohevitra amin’ny fadimbolana (règle) miovaova, mikorontana sy maharary ato ka ity misy torohevitra tsotra sy mahomby manala izay fanaintainana sy fikorotantanana izay.


Vao tapitra ny fadimbolanao (règle) dia maka ravina kininina fotsy 5, apangotraho amin’ny rano 1 Litatra sy fahefany.

 

Esory ambony afo ary andatsaho vaingana alamo KELY. Rehefa levona ny ...


lire la suite ...

innovaeditor/assets/rakoto14/fadimbolana.jpg


Il y a 2 ans : yvernoh > KISENDRASENDRA VE SA LAMINA EFA MIPETRAKA ? dans RESAKA MALALAKA | 443 vues Commentaires (0)

Mba fantatsika ve fa ny andro 11 Sept dia andro faha 111 farany ao anatin'ny taona. Tsy vitan'izany fa ireo tranobe roa ireo koa dia misy rihana 110. Izany hoe 111 miaraka amin’ny eo ambany. Ary ny isa 13 fampiasan'io firenen-dehibe io dia mbola 111 hany koa satria calcule en base 3 =>13=1x(3x3)+1x3+1.

 

Tsetsatsetra tsy aritra koa no ...


lire la suite ...

innovaeditor/assets/yvernoh/calcule.jpg


Il y a 2 ans : yvernoh > DREN IHOROMBE: ADY AMIN'NY KOLIKOLY AMIN'NY FITANTANANA NY Mpampianatra FRAM dans RESAKA MALALAKA | 346 vues Commentaires (0)

Ho fanohizana ny ezaka ataon'ny Minisiteran'ny fanabeazam-pirenena amin'ny ady amin'ny kolikoly dia nosokafana ny Alatsinainy teo tao amin'ny trano fivoriana SOFABA tao Ihosy ny atrik'asa fampiofanana sy fizarana traik'efa amin'ireo Mpikambana ANTICOR-DREN.


Isan'ny tanjona amin'izao atrik'asa izao ny hampandraisana andraikitra ny tsirairay izay manana fifandraisana mivantana amin'ny Mpampianatra FRAM (Pdt FRAM, syndicats,responsable ENF,...) mba hisian'ny fitantanana mangarahara.

...
lire la suite ...

innovaeditor/assets/yvernoh/DREN.jpg


Il y a 2 ans : yvernoh > TRANGA LOZAM-PIFAMOIVOIZANA TENY BEHENJY: zaza 1 maty ary ny reniny any amin’ny hopitaly… dans RESAKA MALALAKA | 648 vues Commentaires (0)

Inona avy ny fepetra tokony ho fanatarinao mpandeha raha handeha taxi-brousse lavitra ianao?


1- Fantaro tsara ny lazan'ny kaoperativa andehananao? (ny fahamatoran'ny fandaminana - ny hatsaran'ny fiara - ny fahamatoran'ny mpamily - tsy misy sola ve ny kodiarana - misisika ve ny mpandeha - miiainga sy tonga ara-potoana foana ve - sns...)

2- Ny toerana ...


lire la suite ...

innovaeditor/assets/yvernoh/behenjy.jpg


Il y a 2 ans : yvernoh > FOMBA HIALANA AMIN’NY ARETIM-BAVONY (marary vavony) dans SPAORO & FAHASALAMANA | 1252 vues Commentaires (0)

1) JUS DE CHOU SY KAROTY
. ravina laisoa 3
. karoty 2
. rano mangatsiaka tapaky ny vera


Mixena miaraka ireo ary sotroina 3 fois par jour dans 2 semaine

2) AKONDRO SY TANTELY

Tetehana ny akondro hatao rondelle hoainina ary rehefa maina dia kosehana hatao poudre avy eo asiana ...


lire la suite ...

innovaeditor/assets/yvernoh/vavony.jpg


Il y a 2 ans : dannn > FANALA NY RIVOTRA AO amin’ny KIBO dans SPAORO & FAHASALAMANA | 687 vues Commentaires (0)

1) BICARBONATE & CITRON

- 1 verre d'eau normale
- 1 cuillère à café de bicarbonate
- 1 cuillère à soupe jus de citron

Ireto no hafangaro dia sotroina rehefa misy rivotra ny kibo na ilay azo avy amin’ny sakafo koa tsy mahalevin-kanina iny.

2) THÉMENTHE
Misotro thé menthe koa manala rivotra ao amin’ny kibo


...


lire la suite ...

innovaeditor/assets/dannn/kibo.jpg
• FANALA NY RIVOTRA • KIBO 


Il y a 2 ans : dannn > Manimba fitiavana ny tsy fahasahian’ny vehivavy mijoro ara-kevitra sy maneho ny ambom-po ao aminy dans FITIAVANA | 900 vues Commentaires (4)

Anisan’ny tena manimba fitiavana ny tsy fahasahian’ny vehivavy mijoro ara-kevitra sy maneho ny ambom-po ao aminy...


Betsaka manko ny vehivavy mihevitra fa ny fandeferana dia fitiavana...tsia!

 

Fijaliana io, porofo izany ny fijaliana mahazo anareo ara-panahy sy ara-nofo.

 

Tadidio anie fa ny tsy fahazahoana fahafinaretana aranofo anie dia vokatry ny fandeferana eo amin’ny vadinao ...


lire la suite ...

innovaeditor/assets/dannn/vehivavy_1.jpg


Il y a 2 ans : aicha2 > tandremo fa misy manao asa ratsy toy izao dans TSY RARINY | 367 vues Commentaires (1)
Hitako tany ho any dia zaraiko mba tsy hahavoa anareo namana.
Misy vondron'olona eto Antananarivo eto manao asa ratsy toy izao
- Misy olona mody mifandona aminao ary tampoka eo dia misy solomaso eny an-tànany latsaka eo amin'ny tany (izany hoe nodominao hono izany izy ka latsaka ny solomasony teny an-tànany)- 100.000 Ar hono no tetibidin'ilay solomaso ka ...
lire la suite ...

• trandremo • asa • ratsy • mpanendaka 


Il y a 2 ans : dannn > Fampiofanana ny Komity "Ady amin'ny Kolikoly" (Comité ANTICOR) ao anatin'ny DREN Analamanga dans RESAKA MALALAKA | 578 vues Commentaires (3)

Niatomboka ny 31 Aogositra ka hatramin'ny 04 Semptembra izao eny amin'ny Centre Maibahoaka Ivato ny fampiofanana ny Komity "Ady amin'ny Kolikoly" (Comité ANTICOR) ao antin'ny DREN Analamanga izay ahitana ny avy ao amin'ny Région, ny DREN, ny ZAP, ny FRAM, ny Sindikà, ny FEFFI.


Ny tanjon'io fifampiofanana io dia mba ho afaka manatanteraka ny andraikitra maha mpikambana ao amin'ny ...


lire la suite ...

innovaeditor/assets/dannn/anticorp.jpg


Il y a 2 ans : nirina > Maro no azo ambara, raha ity resaka ity no holazaina… dans RESAKA MALALAKA | 424 vues Commentaires (1)

Any amin'ny tany mandroso, efa voarara ary mipetaka eny rehetra eny hoe 'Tsy azo ifohana sigara' aty amin-tsika na misy ireny aza tsy voahaja.


Ny fiteniko ombieny dia ny fanajanao ny hafa dia ny tenanao no omenao haja voalohany. Eny amin'ny toeram-pisakafoanana eny dia misy olona, tsy manotany akory hoe 'Mba te hifoka sigara aho, fa tsy ...


lire la suite ...

innovaeditor/assets/nirina/fiainana_2.jpg
• Fiteny • sigara • Zatovo 


Il y a 2 ans : nirina > SLIM EXPRESS: Mampihena kibo haingana be dans SPAORO & FAHASALAMANA | 376 vues Commentaires (1)

Manala izay partie tianao hesorina ny Slim express toy ny KIBO, FE, SANDRY, Fitombenana...


Hosorana eo amin’ny kibo dia Masséna kely avela mandritra ny adin’ny iray dia ho hitanao ny 1 cm no miala isakiny une heure ! Ao anatin’ny 9 andro dia 9,1 cm no miala aminao !


Ny toerana ahitana azy dia any amin’ny ...


lire la suite ...

innovaeditor/assets/nirina/slimexpress.jpg
• SLIM EXPRESS • kibo • Fitombenana 


Il y a 2 ans : nirina > MAMPITOMBO NY FITOMBENENA INDRAY ARY EH! dans RESAKA MALALAKA | 199 vues Commentaires (0)

Misy safidy 3 ireto ka izay misy no atao

1) Safidy voalohany

- 500 grammes de raisins rouge


Potehina ny voaloboka dia avela maka aina kely 5 vao osorana amin’ny fesse ary fonosina papier film alimentaires mandritra ny 30 minutes vita izay dia sasana amin’ny rano mangatsiaka ! Atao isanandro mandritra izay hitiavanao ny habean'ny fessenao.


...
lire la suite ...

innovaeditor/assets/nirina/fitombenana.jpg
• FITOMBENENA • fesse 


Il y a 2 ans : nirina > Efa nivoaka ny lisitra vonjimaikan'ireo mpampianatra FRAM vaovao miisa 10.000 izay horaisina ho mpiasam-panjakana dans RESAKA MALALAKA | 425 vues Commentaires (0)

Efa nivoaka ny lisitra vonjimaikan'ireo mpampianatra FRAM vaovao miisa 10.000 izay horaisina ho mpiasam-panjakana araka ny nampahafantarin'ny Tale Jeneralin'ny Minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena Todisoa Andriamampandry sy Rabeandalana Sandrot, Tale misahana ny mpiasa sy ny mahaolona eo anivon'ity Minisitera ity 31 aogositra.

 

Eny anivon'ny DREN sy ny CISCO no ahitana izany lisitra izany. 87 isaky ny CISCO no noraisina ka samy ...


lire la suite ...

innovaeditor/assets/nirina/MEN_1.jpg


les plus visités :